تغییر زبان جستجو

سکوت و مستی/محمودی خوانساری/ملک، اسدالله

  • آهنگ : اسدالله ملک
  • شعر : هما میر افشار
  • خواننده : محمودی خوانساری
  • در مقام سه گاه