تغییر زبان جستجو

سکوت شکسته/ اصفهانی، محمد/ خرم، همایون

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : کریم فکور
  • خواننده : محمد اصفهانی
  • در مایه ی دشتی