تغییر زبان جستجو

سفر کرده/تجویدی، علی/ دلکش

  • آهنگ : علی تجویدی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : دلکش