تغییر زبان جستجو

سرگردان/ تجویدی، علی/ حمیرا

  • آهنگساز : علی تجویدی
  • شعر : بیژن ترقی
  • خواننده : حمیرا