تغییر زبان جستجو

سخن گرداب/ وفادار، مجید/ پوران

  • آهنگ : مجید وفادار
  • شعر : بیژن ترقی
  • خواننده : پوران
  • در مایه دشتی