تغییر زبان جستجو

زاری هجر/خالدی، مهدی/دلکش

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر: رضا جلیلی
  • خواننده : دلکش
  • در مایه اصفهان