تغییر زبان جستجو

رویای شیرین/دلکش/ لشگری، جواد

  • آهنگ : جواد لشگری
  • شعر : ایرج تیمورتاش
  • خواننده : دلکش
  • در مایه دشتی