تغییر زبان جستجو

رویای شاعر/خالدی، مهدی

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر : نواب صفا
  • خواننده : دلکش
  • در مقام سه گاه