تغییر زبان جستجو

رفتی و رفتم/ خالدی، مهدی

  • آهنگ: مهدی خالدی
  • شعر: علی اصغر محمدی