تغییر زبان جستجو

رفتی و رفتم/ خالدی، مهدی

  • آهنگ: مهدی خالدی
  • شعر: علی اصغر محمدی
  • خواننده : دلکش
  • در مایه دشتی