تغییر زبان جستجو

راز عشق/ وفادار، مجید

  • آهنگ: مجید وفادار
  • شعر : نظام فاطمی
  • خواننده : فیروزه