تغییر زبان جستجو

دور از وطن/ بنان

  • آهنگ : منوچهر لشگری
  • شعر : ابوالقاسم حالت
  • خواننده : بنان
  • در مایه ابوعطا