تغییر زبان جستجو

دل می خواد گریه کنه/آلیس

آهنگ : پرویز مقصدی

شعر : رزمجو

خواننده : آلیس

در مایه اصفهان و در مقام ماهور