تغییر زبان جستجو

دلنواز/ پوران/ وفادار، مجید

  • آهنگ : مجید وفادار
  • شعر : نواب صفا
  • خواننده : پوران
  • در مایه اصفهان