تغییر زبان جستجو

دلم گرفته/ملک، اسدالله

  • آهنگ : اسدالله ملک
  • شعر : هما میر افشار
  • در مقام شور