تغییر زبان جستجو

در سکوت شب/ مرضیه/ یاحقی، پرویز

  • آهنگ : پرویز یا حقی
  • خواننده : دلکش
  • اجرا در مایه ی بیات ترک