تغییر زبان جستجو

در بستر غم/مهستی/خرم، همایون

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : تورج نگهبان
  • خواننده : مهستی
  • در مایه اصفهان