تغییر زبان جستجو

دختر صحرا/همتی، جلال/وفادار، مجید

  • آهنگ : مجید وفادار
  • شعر: بیژن ترقی
  • خواننده : جلال همتی