تغییر زبان جستجو

داغ لاله/ خالدی، مهدی/ دلکش

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر : نواب صفا
  • خواننده : دلکش
  • در مقام چهارگاه