تغییر زبان جستجو

داغ جدایی/ بدیعی، حبیب الله

  • آهنگساز : حبیب الله بدیعی
  • شعر : رهی معیری
  • خواننده : احمد ادیبان