تغییر زبان جستجو

خواب و خیال/رفیعی، داریوش/وفادار، مجید

  • آهنگ : مجید وفادار
  • شعر : شهر آشوب
  • خواننده : داریوش رفیعی
  • در مقام شور