تغییر زبان جستجو

خسته دلان/ مرضیه/ خرم، همایون

  • آهنگ : همایون خرم
  • شعر : تورج نگهبان
  • خواننده : مرضیه
  • در مقام همایون