تغییر زبان جستجو

خاکستر من/دلکش/وفادار، مجید

  • آهنگ: مجید وفادار
  • شعر : نواب صفا
  • خواننده : دلکش
  • در مقام شور