تغییر زبان جستجو

جوانی/یا حقی، حسین/قوامی، حسین

  • آهنگ : حسین یا حقی
  • شعر : نواب صفا
  • خواننده : حسین قوامی
  • در مایه افشاری