تغییر زبان جستجو

تک درخت/ شاپوری، عباس/ پوران

  • آهنگساز : عباس شاپوری
  • شعر : نواب صفا
  • خواننده : پوران
  • در مایه اصفهان