تغییر زبان جستجو

تکیه بر ایام نیست /صارمی، فتح الله

  • آهنگ و تنظیم : میلاد کیانی
  • شعر : سعدی شیرازی
  • خواننده : فتح الله صارمی
  • اجرا در مقام نوا