تغییر زبان جستجو

بیگانه/ شاپوری، عباس/ اشرفی، غلامحسین

  • آهنگ : عباس شاپوری
  • شعر : تورج نگهبان
  • خواننده : غلامحسین اشرفی
  • در مقام چهارگاه