تغییر زبان جستجو

بیداد زمان/ یاحقی، پرویز/ بسطامی، ایرج

  • آهنگ : پرویز یا حقی
  • شعر : بیژن ترقی
  • در مایه اصفهان
  • خواننده : ایرج بسطامی
  • نوازنده ی ویولن در ویدئو : پرویز یا حقی