تغییر زبان جستجو

بگریم/ خالدی، مهدی

این آهنگ در مرثیه ی استاد ابوالحسن صبا ساخته شده که در تاریخ پنجم بهمن ماه 1336 ( هفتمین شب درگذشت آن فقید ) اجرا گردیده است.