تغییر زبان جستجو

بوی جوی مولیان/ بنان و مرضیه

    اولین اجرای این تصنیف با صدای استاد بنان و مرضیه در برنامه ی گل های رنگارنگ شماره ی 254 منتشر شده است. میتوان تصنیف چنگ رودکی را یکی از درخشان ترین قطعات تاریخ موسیقی ایران نامید. این اثر مشهورتر از آن است، که بتوان در مورد آن سخنی جدید گفت. معمولا دیوان حافظ یا شاهنامه فردوسی عناصری جدایی ناپذیر از روح و حیات معنوی ما ایرانیان محسوب میگردند و نزد هر ایرانی، که هنوز پیوند عاطفی خویش را با ریشه هایش نگسسته باشد، نسخه هایی از این آثار یافت میشوند. اگر از انبوه آثار تا کنونی موسیقی ایران در پی یافتن ساخته های انگشت شماری باشیم که جزء لاینفک زندگی روحی ما شمرده شوند، بدون تردید”چنگ رودکی” یکی از آنهاست. کم نیستند بزرگان فرهنگ و هنر ایران که در این نظر و عقیده سهیمند.