تغییر زبان جستجو

بوسه/همتی، جلال/وفادار، مجید

  • آهنگ : مجید وفادار
  • شعر : دکتر نیرسینا
  • خواننده : پوران
  • در مایه اصفهان