تغییر زبان جستجو

بوسه جام/خالدی،مهدی

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر: روشن کردستانی
  • خواننده : دلکش
  • در مقام ماهور