تغییر زبان جستجو

به پاس محبت/ تجویدی،علی/ دلکش

  • آهنگ : علی تجویدی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : دلکش
  • در مقام ماهور