تغییر زبان جستجو

بهار دلکش/شجریان، محمدرضا

یکی از زیباترین و ماندگارترین تصنیف های درویش خان با صدای آسمانی استاد محمدرضا شجریان این تصنیف توسط بسیاری از خوانندگان از جمله :عبدالله دوامی، علیرضا قربانی، رشید بهبودف، محمد معتمدی، وحید تاج، عارف، سالار عقیلی و دریا دادور نیز خوانده شده است.