تغییر زبان جستجو

بنده عشق/دلکش/ وفادار، مجید

  • آهنگ : مجید وفادار
  • شعر : نواب صفا
  • خواننده : دلکش
  • در مقام شور