تغییر زبان جستجو

با خیال تو/لشگری، جواد/ دلکش

  • آهنگ: جواد لشگری
  • شعر : ایرج تیمورتاش
  • خواننده: دلکش
  • در مایه دشتی