تغییر زبان جستجو

باغ و چمن/خالدی،مهدی/دلکش

  • آهنگ: مهدی خالدی
  • شعر: پرویز خطیبی
  • خواننده: دلکش
  • در مقام همایون