تغییر زبان جستجو

بازگشته/ تجویدی،علی/دلکش

  • آهنگ : علی تجویدی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : دلکش
  • در مایه اصفهان