تغییر زبان جستجو

ای ایران ای مرز پر گهر/بنان،غلامحسین

یکی از برجسته ترین آثار موسیقی ایران. برخی به جهت زیبایی و تاثیرگذاری این قطعه را سرود ملی ایران می نامند.