تغییر زبان جستجو

امشب/محجوبی، مرتضی

  • آهنگساز: مرتضی محجوبی
  • شعر: موید ثابتی
  • خواننده : بنان
  • در مایه افشاری