تغییر زبان جستجو

الهه ناز/ بنان/ محسنی، اکبر

  • آهنگ: اکبر محسنی
  • شعر : کریم فکور
  • خواننده : غلامحسین بنان
  • در مایه دشتی