تغییر زبان جستجو

افسرده دل/ خالدی، مهدی/دلکش

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر: میر ناصر شریفی
  • خواننده : دلکش
  • در مقام همایون