تغییر زبان جستجو

افسانه کمتر/دلکش/بدیعی، حبیب الله

  • آهنگ : حبیب الله بدیعی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : دلکش
  • در مقام همایون