تغییر زبان جستجو

افسانه هستی/ شمس/ بدیعی، حبیب الله

  • آهنگ : حبیب الله بدیعی
  • شعر : تورج نگهبان
  • خواننده : شمس
  • در مایه دشتی