تغییر زبان جستجو

اشک گرم/ بدیعی، حبیب الله

  • آهنگ : حبیب الله بدیعی
  • شعر : نواب صفا
  • خواننده : مرضیه
  • در مایه دشتی