تغییر زبان جستجو

اشک و آه/ خالدی مهدی

  • آهنگ : مهدی خالدی
  • شعر : نواب صفا
  • خواننده : دلکش
  • در مایه اصفهان