تغییر زبان جستجو

اسیر بلا/ بدیعی، حبیب الله/مرضیه

  • آهنگ : حبیب الله بدیعی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : پوران
  • در مقام همایون