تغییر زبان جستجو

از ما گذشت/علی تجویدی

  • آهنگ : علی تجویدی
  • شعر : شهر آشوب
  • خواننده : دلکش
  • در مقام چهارگاه