تغییر زبان جستجو

از تو گذشتم/ مرضیه/ بدیعی، حبیب الله

  • آهنگ : حبیب الله بدیعی
  • شعر : معینی کرمانشاهی
  • خواننده : مرضیه
  •  در مایه دشتی