تغییر زبان جستجو

آی بانو/خالدی، مهدی

  • آهنگساز : مهدی خالدی
  • شعر: محلی، مازندرانی
  • خواننده : دلکش
  • در مقام شور