تغییر زبان جستجو

آه بی اثر/دلکش/وفادار، مجید

  • آهنگ : مجید وفادار
  • شعر : نواب صفا
  • خواننده : دلکش
  • در مقام همایون